Nieuwbouw techniekruimte bouwdeel D bouwlaag 4 CWZ te Nijmegen

In opdracht van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen hebben we het ontwerp, engineering installaties, projectmanagement en directievoering voor de nieuwbouw van de techniekruimte op de dakvloer gerealiseerd. Deze is vooruitlopend op de grootschalige renovatie van het totale operatiecomplex al gerealiseerd. In het ontwerp is rekening gehouden met opstelling van de nog te plaatsen installaties, zodat alle constructies, sparingen en opstanden reeds in deze uitvoering zijn meegenomen.  

Oppervlakte: ongeveer 280 m2

Oplevering: 2022