Full-service op het gebied van huisvesting

Huisvestingsadvies

Huisvestings-
advies

Wij zorgen voor de huisvesting van jouw gezondheidsorganisatie

Wij zorgen voor de huisvesting van jouw gezondheids-
organisatie

Wij hebben expertise in huis om uw missie en visie om te zetten naar planvorming voor uw (toekomstige) huisvesting. Goede huisvesting is kostbaar en heeft invloed op een betaalbare bedrijfsvoering. Het is van groot belang om hier goed en kritisch naar te kijken. 

We schuiven graag in een zo vroeg mogelijk stadium aan om op het gebied van toekomstplannen, processen, bezettingsgraad e.d. het huisvestingsadvies vorm te geven. De huisvestingsadviseurs kunnen ondersteund worden door engineers vanuit de bouw en of installaties, mocht het project hierom vragen. Naast duurzaamheidsaspecten wordt er kritisch gekeken naar mogelijkheden van technische ondersteuning aan het primaire proces. 

Een goed huisvestingsadvies zien wij als fundering voor het gehele project en een prachtig eindresultaat. Het geeft u een nieuwe omgeving waar medewerkers nog vele jaren met veel plezier in mogen werken. Het is van groot belang dat de planvorming vanuit diverse invalshoeken bekeken wordt en alle relevante stakeholders worden betrokken. 

Het afstemmen tussen mogelijkheden en onmogelijkheden, wensen, eisen en behoeften is het spel waar onze huisvestingsadviseurs warm voor lopen!

Een doordachte aanpak, leidt tot blijvend succes.

Onze werkwijze

Ieder vraagstuk is anders

Bij de ontwikkeling van een gezondheidscentrum, een kliniek, een praktijk of andere huisvesting binnen de gezondheidszorg, werkt Reichealth met een projectfasering. Afhankelijk van de omvang en de complexiteit worden de verschillende fasen ingedeeld en zullen we deze ook hanteren.

 

Samenvatting

Na iedere fase wordt een samenvatting gemaakt aan de hand van een beslisdocument. Hierin worden alle uitgangspunten van de betreffende fase vastgelegd. Het gaat dan om onder andere de scope, financiën en de planning. Hierdoor komt u in een volgende fase niet voor verrassingen te staan en heeft u altijd een goede check of uw eisen en wensen op juiste wijze in de planvorming zijn opgenomen.

 

Vasthouden aan een bewezen succesvolle werkwijze

We zijn heel flexibel, maar aan de faseringsopzet houden we graag vast. Aangezien deze werkwijze met bijbehorende beslismomenten, voor onze projecten altijd een basis van succes is geweest. Daardoor is er binnen onze projecten altijd duidelijkheid, efficiëntie, kostenbeheersing en rust aanwezig. Bijkomend voordeel is dat het een goedkopere manier van werken is, aangezien in elke fase de planvorming steeds gedetailleerder wordt uitgewerkt. Hiermee voorkomen we dat er onderdelen tot in detail uitgewerkt worden waar de basis nog niet voor afgerond is. 

Onze projectfasering ziet er als volgt uit:

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Met trots presenteren wij

Onze Projecten

Huisartsenpraktijk
Medisch Centrum Compas
Neonatologie Intensive Care Unit
Radboudumc
Afdeling voor sedatiebedden
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
En daar staan we voor

Onze kracht

Kennis en ervaring

Onze expertise in zowel bouw als installatietechniek maakt Reichealth tot de unieke full-service expert op het gebied van huisvesting in de gezondheidszorg.

Gebruiker centraal

Samen uw visie omzetten in tastbare realiteit met de gebruiker als middelpunt. Dat geeft ons energie.

Naast de klant

Onze focus ligt niet alleen op het eindresultaat, maar ook op de weg er naartoe. Reichealth is persoonlijk betrokken als verlengstuk van uw eigen organisatie.

Pragmatisch

Doelbewust, snel schakelen, belangstellend, oplossingsgericht en efficiënt met een gezonde dosis plezier.

Verbindender

Wij spreken de taal van aannemers en installateurs met de kennis en wensen van de gezondheidszorg. Zo verbindt Reichealth deze twee werelden naadloos.

Kennis en ervaring

Door onze jaren lange ervaring weten jij hoe we huisvestingsprojecten voor de zorg altijd vlekkeloos kunnen laten verlopen, zowel bouw als installatie.

Naast de klant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Gebruiker centraal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Pragmatisch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Verbindender

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam